Bemutatkozik a Gyermekkert Óvoda

Óvodánk 1972-ben kezdte meg működését. Jelenleg 4 csoporttal, (kis-közép-nagy és vegyes) működünk. Engedélyezett létszám 100 fő.

Felvételi rendszer: Óvodánkban a 3. Életévüket betöltött, szobatiszta gyermekeket fogadunk, illetve az 5. életévüket betöltött tanköteles gyermekeket - kötelező jelleggel a lakókörzetünkből, és ezen felül a férőhely függvényében a körzeten kívül is.

Személyi feltételek: 4 gyermekcsoportban 8 óvónő dolgozik, felsőfokú óvodapedagógiai diplomával és szakvizsgával. Van közöttünk közoktatási vezető, drámapedagógus, fejlesztő pedagógus, játékszakértő, óvodai gyermektánc oktató, környezeti nevelő.

1 függetlenített óvodavezető irányítja az óvoda működését, szakmai munkáját. Az óvónők munkáját 4 szakképzett dajka és egy pedagógiai asszisztens segíti. Az óvoda 3. szárnyában gazdasági egység működik

Programok, rendezvények a Gyermekkert óvodában

Helyi nevelési program

Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint dolgozik, melyet 1999-ben felmenő rendszerben vezettünk be, helyi sajáttossággal kiegészítve adaptáltunk.

Egyéni sajátosságaink

Az alapprogram a helyi sajátosságokkal kiegészítve adja az óvoda egyéni arculatát. Kiemelten kezeljük az anyanyelvi nevelést, az ének-zenét és a mozgásfejlesztést. Esetünkben ez egységes formába öntve jelenti a "Nyelv és Mozgásmûvészeti nevelést" és tevékenységet.

JÁTÉK - SZÍN - TÉR kifejezés magában foglalja a játék, nyelv és mozgásfejlesztést.

  • Játék: játékon alapuló megismerési folyamat / komplex foglalkozások rendszere / drámapedagógusi módszerek alkalmazása a mindennapi tevékenységben.
  • Szín: képző és mozgásmûvészeti eszközök, módszerek alkalmazása az életkori sajátosságok figyelembevételével.
  • Tér: a mozgásos tevékenységek elõtérbe helyezése, tornatermünk, udvarunk adottságainak kihasználása.

Az alapprogramhoz választható szolgáltatások:

    - néptánc
    - német

Ezek a tevékenységek természetesen egymás mellett, egymásra épülve, egymást kiegészítve zajlanak, sajátos jelleget adva az óvodában folyó nevelő-oktató munkának.

Az intézmény házirendje alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, rugalmas, minden érdeklődő számára hozzáférhető.

Az intézmény törzsadatainak megtekintéséhez kattintson ide.