Bemutatkozik a Gyermekkert Óvoda

Óvodánk 1972-ben kezdte meg muködését. Jelenleg 4 vegyes csoporttal működünk. Engedélyezett létszám 100 fo.

Felvételi rendszer: Óvodánkban a 3. Életévüket betöltött, szobatiszta gyermekeket fogadunk, illetve az 5. életévüket betöltött tanköteles gyermekeket - kötelezo jelleggel a lakókörzetünkbol, és ezen felül a férohely függvényében a körzeten kívül is.

Személyi feltételek: 4 gyermekcsoportban 8 óvóno dolgozik, felsofokú óvodapedagógiai diplomával és szakvizsgával. Van közöttünk közoktatási vezeto, drámapedagógus, fejleszto pedagógus, játékszakérto, óvodai gyermektánc oktató, környezeti nevelo.

1 függetlenített óvodavezeto irányítja az óvoda muködését, szakmai munkáját. Az óvónok munkáját 4 szakképzett dajka es egy pedagogiai asszisztens segíti. Az óvoda 3. szárnyában gazdasági egység muködik

Programok, rendezvények a Gyermekkert óvodában

Helyi nevelési program

Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint dolgozik, melyet 1999-ben felmeno rendszerben vezettünk be, helyi sajáttossággal kiegészítve adaptáltunk.

Egyéni sajátosságaink

Az alapprogram a helyi sajátosságokkal kiegészítve adja az óvoda egyéni arculatát. Kiemelten kezeljük az anyanyelvi nevelést, az ének-zenét és a mozgásfejlesztést. Esetünkben ez egységes formába öntve jelenti a "Nyelv és Mozgásmûvészeti nevelést" és tevékenységet.

JÁTÉK - SZÍN - TÉR kifejezés magában foglalja a játék, nyelv és mozgásfejlesztést.

  • Játék: játékon alapuló megismerési folyamat / komplex foglalkozások rendszere / drámapedagógusi módszerek alkalmazása a mindennapi tevékenységben.
  • Szín: képzo és mozgásmûvészeti eszközök, módszerek alkalmazása az életkori sajátosságok figyelembevételével.
  • Tér: a mozgásos tevékenységek elõtérbe helyezése, tornatermünk, udvarunk adottságainak kihasználása.

Az alapprogramhoz választható szolgáltatások:

    - neptanc - nemet

Ezek a tevékenységek természetesen egymás mellett, egymásra épülve, egymást kiegészítve zajlanak, sajátos jelleget adva az óvodában folyó nevelo-oktató munkának.

Az intézmény házirendje alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, rugalmas, minden érdeklodo számára hozzáférheto.

Az intézmény törzsadatainak megtekintéséhez kattintson ide.